Chào mừng bạn đến với website Phụ tùng xe sang của jpgroupdk.vn Bỏ qua

Bi tê Mercedes C230 C300 SLK250 SLK320 Vito-A0002545208

Giá: liên hệ

Mã phụ tùng:

A0002545208, 0002545208

Dùng cho các dòng xe và đời xe:

Make Body & Trim Engine & Transmission
2015 Mercedes-Benz SLK 250 Base 1.8L L4 – Gas
2014 Mercedes-Benz SLK 250 Base 1.8L L4 – Gas
2013 Mercedes-Benz SLK 250 Base 1.8L L4 – Gas
2012 Mercedes-Benz SLK 250 Base 1.8L L4 – Gas
2011 Mercedes-Benz C 300 4Matic® Luxury, 4Matic® Sport, Luxury, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
2011 Mercedes-Benz SLK 300 Base 3.0L V6 – Gas
2010 Mercedes-Benz C 300 4Matic® Luxury, 4Matic® Sport, Luxury, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
2010 Mercedes-Benz SLK 300 Base 3.0L V6 – Gas
2009 Mercedes-Benz C 300 4Matic® Luxury, 4Matic® Sport, Luxury, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
2009 Mercedes-Benz SLK 300 Base 3.0L V6 – Gas
2008 Mercedes-Benz C 300 4Matic® Luxury, 4Matic® Sport, Luxury, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
2008 Mercedes-Benz SLK 280 Base 3.0L V6 – Gas
2008 Mercedes-Benz SLK 350 Base 3.5L V6 – Gas
2007 Mercedes-Benz C 230 Sport 2.5L V6 – Flex, 2.5L V6 – Gas
2007 Mercedes-Benz C 350 4Matic®, Luxury, Sport 3.5L V6 – Gas
2007 Mercedes-Benz SLK 280 Base 3.0L V6 – Gas
2007 Mercedes-Benz SLK 350 Base 3.5L V6 – Gas
2006 Mercedes-Benz C 230 Sport 2.5L V6 – Gas
2006 Mercedes-Benz C 350 4Matic®, Luxury, Sport 3.5L V6 – Gas
2006 Mercedes-Benz SLK 280 Base 3.0L V6 – Gas
2006 Mercedes-Benz SLK 350 Base 3.5L V6 – Gas
2005 Mercedes-Benz C 230 Kompressor 1.8L L4 – Gas
2005 Mercedes-Benz C 240 4Matic®, Base 2.6L V6 – Gas
2005 Mercedes-Benz C 320 4Matic®, Base 3.2L V6 – Flex, 3.2L V6 – Gas
2005 Mercedes-Benz SLK 350 Base 3.5L V6 – Gas
2004 Mercedes-Benz C 230 Kompressor 1.8L L4 – Gas
2004 Mercedes-Benz C 240 4Matic®, Base 2.6L V6 – Gas
2004 Mercedes-Benz C 320 4Matic®, Base 3.2L V6 – Flex, 3.2L V6 – Gas
2004 Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor 2.3L L4 – Gas
2004 Mercedes-Benz SLK 320 Base 3.2L V6 – Gas
2003 Mercedes-Benz C 230 Kompressor 1.8L L4 – Gas
2003 Mercedes-Benz C 240 4Matic®, Base 2.6L V6 – Gas
2003 Mercedes-Benz C 320 4Matic®, Base 3.2L V6 – Gas
2003 Mercedes-Benz SLK 320 Base 3.2L V6 – Gas
2002 Mercedes-Benz C 230 Kompressor 2.3L L4 – Gas
2002 Mercedes-Benz C 240 Base 2.6L V6 – Gas
2002 Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor 2.3L L4 – Gas
2002 Mercedes-Benz SLK 320 Base 3.2L V6 – Gas
2001 Mercedes-Benz C 240 Base 2.6L V6 – Gas
2001 Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor 2.3L L4 – Gas
2001 Mercedes-Benz SLK 320 Base 3.2L V6 – Gas

 

Liên hệ ngay với chúng tôi!
Xin kết nối với chúng tôi!